Op het tweede gezicht…

De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (2 Korintiërs 4: 17-18, BB)


2 reacties

Ik volvoer mijn plannen!

Breng anderen bij Mijn troon, help hen, stimuleer hen zodat ze Mij daar ontmoeten!
De wereld heeft dit soort mensen nodig, mensen die aan Mijn voeten, in Mijn aanwezigheid kracht,
oriëntatie en liefde vinden om vervolgens uit te delen in deze kille, koude wereld: het domein van de Satan.
Maar, hij is wél een verslagen vijand.
Zijn machten en krachten zijn beperkt en ondergeschikt aan Mijn macht.
Zie het maar zo: ‘blaffende honden bijten niet’. Ze maken wel lawaai en indruk,
maar eigenlijk zijn ze zielig en compenseren ze hun onmacht.
“Veel geblaat en weinig wol” zullen we maar zeggen.
De Satan valt onder mijn macht, beschikking en Soevereiniteit, maar eens zal Ik voor altijd met hem afrekenen.
En dat weet hij!
Daarom dat hij nu zo zenuwachtig rondgaat en probeert nog iets voor elkaar te krijgen.

Maar Mijn plannen staan vast en zullen precies zo uitgevoerd worden zoals Ik heb beschikt en voorzien heb.
Ik zal recht laten zegevieren, met kracht Mijn macht tonen aan de Goddeloze wereld.

Maar Mijn kinderen zullen veilig bij Mij zijn. Ze zijn Mijn verzegelde geliefden, apart gezet voor Mij, een heilige natie,
een priestervolk om de grote daden Gods te verkondigen.

Aardbol europa

Eens zal niet de hemel maar ook de aarde beven, alle knie zal zich buigen en iedereen zal erkennen dat Ik werkelijk besta,
dat ik me wel degelijk iets aantrek van Mijn schepping.

Daarom zak Ik ingrijpen, een einde stellen aan goddeloosheid, terreur, verkrachtingen, geweld, honger en pijn.
En er zullen geen tranen meer zijn, want Ik zal ze bij ieder van de ogen wissen.
Dan zullen de rechtvaardigen leven en opgaan als de zon!

En Ik zal bij hen wonen.
Ik zal hun Licht zijn want in Mij is geheel geen duisternis!
Van aangezicht tot aangezicht zullen we elkaar kennen en weer leven zoals ik het bedoeld had.
Ik zal Mijn woorden gestand doen komen, zowaar Ik God ben, de Almachtige, de ‘Ik ben die Ik ben’.

Advertenties


2 reacties

Macht versus macht.

leiders summit 2014The Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag op 24 en 25 maart 2014 bracht de machtigste politieke leiders op aarde naar Nederland en België.

De aanwezigheid van de Amerikaanse president Barack Obama ging gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. Niets werd aan het toeval overgelaten. Op ons TV-scherm konden we zien hoe Obama met groot machtsvertoon en luister met zijn Air Force One en Marine One door het Belgisch en Nederlands luchtruim werd vervoerd. Begeleidende helikopters overbluften de kijklustigen toen de heli van de president op het plein van het Rijksmuseum landde.

obama landt tankVeel bewondering en overdondering, maar ook gefrustreerde burgers en ondernemers die niet op hun plaats van bestemming konden komen en hinder ondervonden van allerlei blokkades, omleidingen en controles.

Wij kennen Iemand met nog véél meer luister en macht. De Almachtige die hemel en aarde schiep en machthebbers aanstelt en ontheft van hun macht. Als we in Zijn aanwezigheid komen, kunnen we enkel stamelen of zelfs geen woord uitbrengen. We worden dan geconfronteerd met onze zondigheid. Denk maar aan Jesaja die zegt Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien (Jesaja 6:5).”

Zijn heerlijkheid en heiligheid zijn zo krachtig dat die onmiddellijk bij ons blootleggen wat er aan de hand is, wat er schort, waar nog zonde zit. We kunnen niet in Zijn aanwezigheid verkeren noch bestaan. Enkel dankzij Jezus, de Zoon van God, mogen wij Hem naderen. En iédereen mag Hem vrij naderen dankzij Jezus. Anders is het bij diegenen die Obama wilden zien en spreken, die konden hem niet ontmoeten tenzij ze vele veiligheidschecks en screenings ondergingen en uitgebreid werden geïnstrueerd.

Wat bijzonder, de machtigste man op aarde is voor zeer weinigen bereikbaar. Maar de Almachtige is te allen tijde beschikbaar voor ons. Wij mogen steeds “met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4:16).”

licht in bosIedereen mag zonder strenge veiligheidsmaatregelen en -checks in de nabijheid van de Almachtige van hemel en aarde verkeren. Onze prestaties, onze afkomst, diploma’s of achtergrond zijn daarbij niet van tel. Het enige ticket dat we nodig hebben is onze belijdenis van ons geloof in Jezus Christus die voor onze zonden stierf en daardoor onze relatie met God herstelde.

Straks mogen we voor altijd in Zijn aanwezigheid leven en van aangezicht tot aangezicht met Hem verkeren, zoals Hij het bedoeld had. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben (1 Korintiërs 13:12).”