Op het tweede gezicht…

De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (2 Korintiërs 4: 17-18, BB)


Een reactie plaatsen

Terug aan de slag!

Lieve lezers!

De vakantieperiode nadert zijn einde.
Hebben jullie een goede tijd gehad?
Even er tussenuit geweest of lekker thuis of in de buurt gebleven?

P1120424

Wij gaan graag weer verder met het schrijven van artikels om u te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen zodat u met volharding de wedloop blijft lopen die voor u ligt (Hebreeën 12:1).
Die volharding hebben wij in deze tijd hard nodig! Wij, in onze Westerse los-van-God-samenleving en zeker ook onze broeders en zusters (bv. in het Midden-Oosten!) die lijden omwille van hun geloof in Jezus. Laten we hen in gebed blijven gedenken.

Eerder kon u lezen dat wij als gezin en als koppel door een woelige periode gaan. Door bezuinigingen bij onze werkgevers werden onze arbeidscontracten beëindigd. We hebben voor de zomer beslist dat we willen kijken of Sanneke haar hulpverleningswerk bij het CPC zelfstandig kan voortzetten. We hebben daarvoor ‘Asisto’ opgericht. Op die manier kan zij vanaf oktober toch verder met het aanbieden van hulpverleningsgesprekken. Gesprekken vinden plaats in het gebouw van het CPC te Heverlee en in het kerkgebouw van de Evangelische Kerk Diepenbeek. Meer over dit werk, kan u lezen op http://www.asisto-hulpverlening.weebly.com.

Tot binnenkort!

Hartelijke groeten

Manuel en Sanneke

Advertenties


Een reactie plaatsen

Explosiegevaar!

We hebben in ons huis van die oude gaskachels staan. Je opent de gastoevoer met een druk op de knop. Met een andere knop geef je een vonk. Of, als de waakvlam al brandt, zorgt die ervoor dat de kachel ‘in vuur en vlam’ schiet.

kachel knop

De gaskachel in onze woonkamer heeft aan de voorkant een mooi ‘venstertje’. Zo kan je genieten van het schouwspel van de gloeiende kooltjes. Eigenlijk zijn het namaak-kooltjes die mooi rood opgloeien door het gasvuur. De kooltjes zijn geplaatst op een soort stenen ‘tablet’. In en rond de kooltjes zitten er veel kleine gaatjes. Uit die gaatjes komt het gas gestroomd. Zo krijg je een mooi, gelijkmatig verdeeld vuur over de hele breedte van het ‘tablet’.

kachel
De laatste maanden zijn we een paar keer flink geschrokken van een harde waaaahm-KNAL! Telkens als de kachel terug wilde aanspringen om de temperatuur in de kamer weer op te krikken, gebeurde dat.
Hoe kwam dat? Onze onderhoudstechnicus ontdekte dat er heel wat gaatjes aan het begin van het blok verstopt zaten. Het gas kon dus enkel via de gaatjes verderop in het blok ontsnappen. De waakvlam staat echter aan het begin van het blok. Voordat het gas de waakvlam bereikte, was er al een grote gasbel aanwezig. Daardoor volgde telkens die enorme knal! Gelukkig zonder schade…
explosiegevaar
Hoe belangrijk bleek het te zijn dat de gasaanvoer en -verdeling in de kachel juist verliep. Door de verstopping en het gruis, liep dit proces verkeerd. Hierdoor werkte de kachel niet naar behoren, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen!

Het kanaal waarlangs het gas getransporteerd wordt, moet zuiver zijn. Er mag geen gruis in de aanvoerleidingen van het gas zitten. De minste verstopping of vervuiling kan grote gevolgen hebben.

Ik herken er ons geestelijk leven in. Als kinderen van God zijn wij bedoeld als een kanaal waarlangs de Schepper zijn schepsels kan bereiken. Wij zijn Zijn ambassadeurs. Als ons kanaal zuiver is, kan de Geest krachtig door ons heen werken. De mensen zullen een mooi, warm en behaaglijk vuur zien. Onze ‘kachel’ zal zijn doel bereiken!
Als er echter vervuiling in ons transportkanaal zit, krijgen we verstopping. De Geest kan niet meer of maar beperkt door ons heen werken. Als we ons kanaal niet zuiver houden, dreigen er gevaarlijke toestanden en explosiegevaar!

Als we in Zijn nabijheid verkeren, wordt ons kanaal gezuiverd. Hij wil ons louteren en ons laten zien welke dingen we kunnen opruimen en schoonmaken. Onze Hemelse Vader doet dit op een wijze en doortastende manier, met liefde en zachte hand. Hij filtert ons vuil met Zijn Geest. In Zijn nabijheid vernieuwen en genezen we. Dan kan Zijn leven, liefde en Geest door ons heen naar andere toe stromen. Uw nabijheid vernieuwt en geneest. Er stroomt nieuw leven voor lichaam, ziel en geest. (een zin uit het Opwekkingslied 686 ‘God is hier’)

vreugdesprong
Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
maak mij een beeld van U.
Ja, Heer, hervorm mij naar Uw beeld, ’t is al wat mij bekoort; gedoog niet, dat de zonde leeft
in ’t hart, dat U behoort. Blijf met Uw liefde zo nabij, dat ik de zonde schuw’; dat steeds Uw wil de mijne zij, maak mij een beeld van U.
(refrein en derde couplet van het lied nummer 187 van Johannes de Heer)

Gebed
Here God, laat mij een zuiver kanaal voor Uw Geest zijn zodat u tot uw doel kan komen in mijn leven.
Ik bid dat mijn kachel vol vuur en passie voor U mag branden.
Wilt u de onzuiverheden bij mij tonen zodat ik ze kan opruimen.
Vergeef mij mijn tekortkomingen want Ik wil graag dicht bij U leven.
Here, ik wil Uw plannen voor mijn leven niet in de weg staan. Help me om geen gruis en verstopping toe te laten in mijn leven.
Ik bid dat ik een mooi, warm en aangenaam vuur mag zijn namens u voor mijn omgeving.

In Jezus’ Naam

Amen